2007 MSC Doubles Tournament

December 2, 2007

at Milpitas, California

Division A

Name Hailong/Jiaqi Terry/Kevin Joey/Wilson Ming/Tommy Anh/Han Truong/Yao Result Place
Hailong/Jiaqi x 3:0 3:0 3:1 3:0 3:0 5-0 1
Terry/Kevin   x 3:2 1:3 3:1 3:1 3-2 2
Joey/Wilson     x 3:2 3:1 2:3 2-3 3
Ming/Tommy       x 0:3 3:1 2-3 5
Anh/Han         x 3:0 2-3 4
Truong/Yao           x 1-4 6
  1 Hailong Shen/Jiaqi Zheng 2533 2515 5048
2 Terry Young/Kevin Au 2132 2261 4393
3 Joey Hu/Wilson Tsao 2236 2148 4384
4 Ming Zhang/Trieu-tien Nguyen 2199 2087 4286
5 Anh Tuan Nguyen/Han V. Nguyen 2243 2028 4271
6 Truong Tu/Yao Chen 2335 1891 4226
Division B
Name Myron/Spencer Voltaire/Jim Michael/Tzu-ying Mark/Terry Henry/Sally Dan/Nelson Result Place
Myron/Spencer x 2:3 3:2 3:2 3:2 3:1 4-1 1
Voltaire/Jim   x 3:0 0:3 3:0 1:3 3-2 3
Michael/Tzu-ying     x 3:2 3:1 2:3 2-3 4
Mark/Terry       x 3:1 2:3 2-3 5
Henry/Sally         x 0:3 0-5 6
Dan/Nelson           x 4-1 2

 

7 Myron Lee/Spencer Chase 2063 2155 4218
8 Voltaire Benedicto/Jim Chai 2145 2068 4213
9 Michael Sung/Tzu-Ying Li 2234 1967 4201
10 Mark Johnson/Terry Tam 1922 2186 4108
11 Henry Sit/Sally Su 2085 2012 4097
12 Dan Lin/Nelson Yu 1877 2210 4087
Division C
Name Bo/Gary Wen/Barry Cheong/Ed Richard/Wei Bruce/Q Ray/Eric Result Place
Bo/Gary x 3:1 3:0 3:2 3:0 3:0 5-0 1
Wen/Barry   x 3:2 3:2 3:0 3:2 4-1 2
Cheong/Ed     x 3:0 0:3 1:3 1-4 4
Richard/Wei       x 1:3 3:2 1-4 6
Bruce/Q         x 3:2 3-2 3
Ray/Eric           x 1-4 5
13 Bo Ding/Gary Fang 1916 1996 3912
14 Wen Huang/Barry Or 1893 1911 3804
15 Cheong Tse/Edward Lee 2012 1671 3683
16 Richard Li/Wei Chen 1903 1776 3679
17 Bruce Liu/Qingmin Liu 1961 1701 3662
18 Raymond Chiu/Eric Chang 1824 1815 3639
Division D
Name Dongru/Kelvin Danny/Aaron Hung-Jen/Andrew Yuriy/Kim Claire/Stan Paul/Kent Result Place
Dongru/Kelvin x 1:3 1:3 3:2 2:3 2:3 1-4 6
Danny/Aaron   x 3:0 3:1 1:3 2:3 3-2 2
Hung-Jen/Andrew     x 2:3 0:3 3:2 2-3 4
Yuriy/Kim       x 1:3 3:0 2-3 3
Claire/Stan         x 3:1 5-0 1
Paul/Kent           x 2-3 5
19 Dongru Shieh/Kelvin Hwang 1900 1600 3500
20 Danny Hui/Aaron Hui 1638 1780 3418
21 Hung-Jen Hung/Andrew Tung 1698 1699 3397
22 Yuriy Kretov/Kim Mnuskin 1657 1602 3259
23 Claire Yeh/Stan Sun 1266 1980 3246
24 Paul Chin/Kent Leung 1553 1674 3227
Division E
Name Pat/Lin Michael/Qiying Anil/Mike Joseph/Huy Jerome/Venkat Pranav/Jackie Result Place
Pat/Lin x 3:0 2:3 3:2 3:1 3:0 4-1 2
Michael/Qiying   x 0:3 3:1 3:2 2:3 2-3 3
Anil/Mike     x 3:1 1:3 3:2 4-1 1
Joseph/Huy       x 3:2 3:1 2-3 4
Jerome/Venkat         x 3:1 2-3 5
Pranav/Jackie           x 1-4 6
25 Pat Castro/Lin Xu 1586 1601 3187
26 Michael Liu/Qiying Yin 1775 1390 3165
27 Anil Dhupelia/Mike Labins 1483 1574 3057
28 Joseph Dinh/Huy Ton 1500 1513 3013
29 Jerome Poon/Venkat Tangirala 1461 1536 2997
30 Pranav Gopal/Jacqueline Labins 1364 1130 2494